Behandlingar

Lindra symtom vid muskel- och ledbesvär med olika behandlingsmetoder anpassade efter dina behov

Behandlingar som kan erbjudas

Lindra symtom vid muskel- och ledbesvär med olika behandlingsmetoder anpassade efter dina behov

01

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en effektiv och rekommenderad behandlingsmetod mot smärta i muskler och senor. Stötvågen genererar tryckvågor till den skadade vävnaden som resulterar i ökad metabolisk aktivitet, blodcirkulation, vävnadsåterbyggnad och mindre smärta.
02

Akupunktur

Akupunktur kan användas mot olika former av smärta. Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv. När behandlaren vrider på nålen, stimuleras närliggande nerver och vävnaden man har stuckit i. Akupunktur aktiverar kroppens eget smärtlindrande system.
03

MTT (Medicinsk TräningsTerapi)

MTT är en behandlingsform som innebär aktiv rehabilitering med hjälp av individuellt anpassad träning. I MTT används specialdesignad träningsutrustning med anpassad belastning så att patienten så tidigt som möjligt kan börja träna upp sin funktionsförmåga.
04

MDT (Mekanisk diagnos och terapi)

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) är en internationellt erkänd metod för bedömning och behandling av smärta i rygg, nacke och extremitetsleder. Metoden utgår ifrån att du som patient är aktiv i din egen behandling. Konceptet har utvecklats av Robin McKenzie, fysioterapeut/sjukgymnast från Nya Zeeland.
05

Elektroterapi (TENS)

Tens används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framför allt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, viscera eller i nervsystemet, dvs. såväl nociceptiv som neurogen smärta. Tens kan räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling.
06

Yrselterapi

Yrsel kan ha många orsaker och den förekommer vid flera olika skador/sjukdomar. En del former av yrsel är behandlingsbara. Speciellt diagnosen lägesyrsel eller ”kristallsjukan” går framgångsrikt att behandla.

Kontakt:

Västra Storgatan 22

291 31 KRISTIANSTAD

Mobil: +46 761 746 266

Email: bengt@bengtsfysioterapi.se

Öppettider:

Måndagar: 08:00 – 18:00

Torsdagar 13:00 – 18:00

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.